Podsumowanie: Salwador jest pierwszym krajem, który przyjął bitcoina jako legalny środek płatniczy; w kolejce czekają inne kraje pozytywnie zapatrujące się na

W trzecim projekcie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych rząd wprowadził zapisy gwarantujące prywatność zgromadzonych pieniędzy. Pozwoli to uniknąć sytuacji jaka