Pieniądze są istotnym źródłem napięć w związku. Tego zdania jest co 4 konsument z Polski biorący udział w badaniu przeprowadzonym