Pierwsza emisja oparta o WIRON miała już miejsce. Miała niewielki rozmiar i bilateralny charakter. Więcej szczegółów będziemy mogli podać, kiedy

Ostatnie sesje przed końcem roku wykazują trwający przypływ pozytywnego sentymentu na krajowy rynek. Na wykresie dziennym FW20 kurs podtrzymuje wybicie

Wczorajsze notowania lekko przytemperowały wykazywany dzień wcześniej optymizm na głównych parkietach zachodnioeuropejskich co również pociągnęło lekko w dół notowania na rynku

Inwestorzy, którzy kupili indeksowane inflacją obligacje oszczędnościowe w czerwcu ub.r. mogą zacierać ręce z zadowolenia. Wystrzał inflacji w kwietniu oznacza,