Będąca podatnikiem VAT gmina, użyczyła budynek jednemu z działających w na jej terenie stowarzyszeń. Strony zawarły umowę bezpłatnego użyczenia. Gmina