W 2019 roku jednostki publicznej radiofonii i telewizji otrzymają skarbowe papiery wartościowe, których łączna nominalna wartość może sięgnąć nawet 1 260