Przyjęcie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – powszechnie nazywanej ustawą o pozwach zbiorowych – nie rozwiąże problemu opcji

Nie ustają kontrowersje wokół umów opcji walutowych zawieranych przez banki z przedsiębiorcami, które miały rzekomo zabezpieczać eksporterów i importerów przed

Kryzys na międzynarodowych rynkach finansowych spowodował istotne zmiany kursu PLN/EUR, PLN/USD i innych walut względem złotówki w wyniku, których instrumenty