Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w październiku 2021 r.Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 0,4% wyższa niż we

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w sierpniu 2021. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 0,9% niższa

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2021 r. Ceny wzrosły przeciętnie w

W ujęciu ogólnym prezes EBC, Christine Lagarde, najprawdopodobniej skłania się ku złagodzeniu polityki. Jeżeli inwestorzy spodziewają się istotnych korekt wytycznych