W samym tylko czerwcu z bankowych lokat wyparowało prawie 12,5 mld złotych. To największy odpływ depozytów terminowych w historii. Zamiast

Już drugi miesiąc z rzędu sprzedaż obligacji skarbowych wyraźnie przekroczyła magiczną granicę dwóch miliardów złotych. W marcu wynik może być

DM PKO BP będzie plasować obligacje Echa wśród klientów dysponujących aktywami wartymi co najmniej 100 tys. euro. Niezależne domy maklerskie

Ponad 250 mln zł zainwestowali klienci BGŻOptima w pięć ostatnich subskrypcji certyfikatów strukturyzowanych. Produkty strukturyzowane, dające możliwość zysku przewyższającego ten