Euler Hermes ogłasza, że ratingi ryzyka 18 krajów zostały obniżone w pierwszym kwartale w 2020 r. ze względu na ryzyko

Ubiegłotygodniowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego wyraźnie wykazało, że odejście od luzowania ilościowego nie rozpocznie się, dopóki gospodarka się nie ustabilizuje.