Prezydent podpisał dziś 11 ustaw, w tym tę najważniejszą, budzącą najwięcej niepewności i emocji – nowelizację ustawy o podatku dochodowym