Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego we wrześniu. Sprzedaż w miesiącu tym okazała się o 13,5% wyższa

Sporo zamieszania w nocy wywołały komentarze doradcy handlowego Białego Domu Petera Navarro, który zasugerował, że podpisana w styczniu umowa handlowa

Realny PKB Polski wzrósł o +4.0% w 2019, co oznacza spadek z poziomu +5.1% w 2018 r.Głównym motorem napędowym