W 2018 r. w Europie doszło do 197 fuzji i przejęć w sektorze budownictwa Warszawa, 3 lutego 2019 r. – W