Z badania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 2019 roku wynika, że jedynie co trzeci młody Polak w wieku