Od 1 lipca 2020 r. stosowane są nowe zasady dotyczące stawek podatku VAT. Pierwotnie miały one zacząć obowiązywać od 1