W dobie nisko oprocentowanych lokat bankowych, depozytów i obligacji skarbowych na popularności zyskują inwestycje w złoto oraz na giełdzie. Co

Niskie oprocentowanie lokat bankowych skłania do poszukiwania bardziej dochodowych form pomnażania kapitału. Poza tradycyjnymi instrumentami finansowymi, takimi jak akcje czy obligacje,