Inwestycje w grunty rolne są powszechnie uważane za jedną z najpewniejszych form lokowania kapitału. Do tej pory niedostępne dla osób