W odniesieniu do nierówności ekonomicznych ze względu na płeć (gender gap) wydawałoby się, że dokonaliśmy olbrzymich postępów. A jednak w