Nieodpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości to czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Czy jednak zobowiązanie w tym podatku powinno