Podczas gdy giełda amerykańska, zdominowana przez technologie, opiekę zdrowotną i media, nadal wysyła sygnały, że wszystko jest w porządku, wystarczy