Główne wnioski z IV edycji badania Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP”: • Obecnie 45,7% przedsiębiorców uważa, że ich sytuacja jest dobra.