Mimo iż banki centralne są nadal znacznie zaangażowane na rynkach finansowych, ich polityka nie wystarcza, aby wesprzeć wyceny na rynku