Mniejsza początkowo skala strat na tle innych regionów Kraje Europy Środkowej są regionem, który w ocenie Euler Hermes powinien lepiej poradzić