Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – lipiec 2021

Dlaczego warto, aby rynki państw afrykańskich były celem dla polskich eksporterów? Na co zwrócić w praktyce uwagę przy pierwszych kontaktach