Koszty pracy przestały być główną przewagą konkurencyjną polskiego rynku automotive. Zagraniczne inwestycje przyciąga przede wszystkim położenie geograficzne, na co wskazuje