Wszystkie zawody publicznego zaufania stworzyły dla swoich członków kodeksy etyczne. Stanowią one fundament dbania o środowisko zawodowe i prawidłowego wykonywania