Przeszło 60 proc. młodych Polaków kłóci się z partnerem o pieniądze minimum raz na kilka miesięcy. Przeszkadzają im za duże