Obawy o wyhamowanie globalnego ożywienia są katalizatorem dla rajdu obligacji, a awersja do ryzyka cofa kapitał z rynków wchodzących w

Komisja Europejska w piątek 2 lipca ogłosiła konsultacje społeczne w sprawie nowej inicjatywy mającej na celu złagodzenie nierówności pomiędzy długiem

Dino ujawniło warunki planowanej (a więc zapewne także i uzgodnionej) emisji obligacji – zapłaci zwykłą stawkę 1,3 pkt proc. ponad

Zaskoczeni zmiennością na rynku kapitałowych papierów wartościowych? Niesłusznie! Za wysoką zmiennością stoi szereg powodów, a obecna sytuacja nieprędko ulegnie zmianie: koronawirus,