Ostatni rok przyniósł szereg zmian w zakresie rozliczeń VAT jednostek samorządu terytorialnego (dalej JST). Szczególnie istotne, a jednocześnie problematyczne, okazało