W poniedziałek 27 września Komisja Europejska poinformowała o zatwierdzeniu fuzji firm: BMW, Daimler i BP poprzez przejecie wspólnej kontroli nad

Cztery przedsiębiorstwa: dwa greckie, jedno fińskie i jedno arabskie, powołują wspólną spółkę joint venture z siedzibą w Grecji, której celem

Komisja Europejska przekazała pod nadzór Urzędu ds. Konsumentów i Rynku ("CMA") Wielkiej Brytanii planowane połączenie Telefónica S.A. oraz Liberty Global