Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę kasacyjną w obronie obywatela, który został skazany przez sąd za jazdę pod wpływem narkotyku, mimo