W piątek 16 października 2020 r. Izba Cywilna Sądu Najwyższego postanowiła zwrócić się do powiększonego składu SN z wnioskiem o