Nie finanse, nie strategia ani nie technologia. To praca zespołowa ostatecznie stanowi o przewadze konkurencyjnej. Szereg badań potwierdziło pozytywny związek