Korzystanie z usług i produktów bankowych stanowi elementarną część życia każdego człowieka, również osób z niepełnosprawnością. Mimo, że w ostatnich