Rynki rozwinięte - w szczególności rynek amerykański - wykazywały większą odporność i często pełniły rolę bezpiecznych przystani, podczas gdy rynki