W związku z postanowieniem Komisji Nadzoru Finansowego o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego prospektu emisyjnego akcji serii I […] informujemy, że