Tytuł nie dotyczy niestety Polski, ale tego, co dzieje się aktualnie w USA, gdzie napływy do funduszy obligacji korporacyjnych sięgnęły

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wzrosła powyżej 3,10 proc. po raz pierwszy od siedmiu lat nie robiąc jednak wrażenia ani