Zgodnie z oczekiwaniami, marzec był pierwszym miesiącem, w którym wyraźny był wpływ pandemii na procesy gospodarcze. Poszczególne branże w różnym

Warszawa, 17 kwietnia 2020 – Według wstępnych danych Colliers International wartość transakcji na globalnym rynku nieruchomości wyniosła w marcu 2020 zaledwie