Raport Światowego Forum Ekonomicznego wymienia najważniejsze zagrożenia, którym ludzie i państwa będą musiały stawić czoła w najbliższych latach w perspektywie