Fundusz Arcona Property Fund N.V. zakończył III kwartał 2017 r. z zyskiem przed opodatkowaniem w wysokości 3,3 mln euro.