Około 87% z 540 miliardów dolarów całkowitego rocznego wsparcia rządowego udzielanego na całym świecie producentom rolnym obejmuje środki, które zniekształcają