Lekko licząc 2 bln dolarów warte są programy pomocowe opracowane przez rządy państw zmagających się z pandemią i jej skutkami