Warszawa, 30 marca 2020 r. – Kraje, które nie przyjęły euro lub ich waluty nie są powiązane ze wspólną europejską walutą,

Ubiegły rok był dość trudny dla wspólnej europejskiej waluty – koniec roku zakończyła ona osłabieniem w parze z dolarem amerykańskim,

W czwartek po południu euro osłabiło się o ok. 1% w relacji do dolara amerykańskiego, tym samym schodząc do najniższego

Jeszcze wczoraj rynek walutowy był pogrążony w letargu. Dziś od początku dnia istotnie traci jednak jedna z głównych walut świata.