Ze starzeniem się społeczeństwa zmagają się niemal wszystkie państwa Unii Europejskiej. Ten negatywny trend nie pozostanie bez wpływu na przemysł