Minimalna wartość emisji obligacji, którą emitenci będą mogli wprowadzić do notowań na Catalyst, wzrośnie z 1 mln zł do 5

Wraz z jesienią powróciły tzw. małe emisje publiczne, a na głównego oferującego wyrasta w tym segmencie Prosper Capital DM. To

W większości przypadków rentowności obligacji pochodzących z emisji publicznych są bliskie tym notowanym w marcu ub.r.