Tematem przewodnim prognozy na I kwartał były bańki spekulacyjne na rynkach finansowych. W II kwartale eksperci chcą uczulić inwestorów na