Decyzje Fed i ECB nikogo nie zaskoczyły i wydają się zbyt niemrawe, by sądzić, że banki centralne pozwolą na wzrost