W ramach oferowanego przez rząd programu „Mój prąd”, obywatele mogą starać się o pozyskanie dofinansowania do zakupu i instalacji przydomowej