Warszawa – 16 września 2021 – Rosnące koszty pracy, konflikty handlowe, rozwój technologii, a w ostatnim czasie pandemia powodują, że