Komisja Europejska opublikowała 12 marca harmonogramy zobowiązań uzgodnionych w ramach kompleksowej umowy inwestycyjnej między UE a Chinami (CAI), zawartej 30

W związku z panującą pandemią koronawirusa, władze i odpowiednie organy Unii Europejskiej, wraz z państwami członkowskimi, deklarują gotowość do natychmiastowego