W poniedziałek 19 października 2020 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie przepisów Unii Europejskiej dotyczących długoterminowych funduszy inwestycyjnych.